Page content

Leren en begrijpen : drie niveaus

lezen-schrijven-praten

Hoe jij precies je huiswerk leert of maakt, zal per vak en per persoon verschillen.

Er is een verschil tussen huiswerk leren en het ook echt begrijpen. Wanneer je bijvoorbeeld de Nederlandse betekenis van een rijtje Engelse woorden kunt opdreunen dan heb je ze geleerd. Dat wil nog niet zeggen dat je die woorden ook echt begrijpt. Dat komt pas wanneer je de woorden in zinnen gebruikt en er mee oefent. Het is goed om te weten dat er drie niveaus van leren en begrijpen zijn :

1   Je LUISTERT naar je docent en je LEEST studieboeken. Luisteren en lezen zijn de basiselementen van het leren. De enige manier om er zeker van te zijn dat je de lesstof beheerst is HERHALING.

2   Je SCHRIJFT bijvoorbeeld aantekeningen in de les of je maakt thuis een samenvatting van de lessen die je gelezen hebt. Bij het opschrijven van aantekeningen of bij het maken van een samenvatting, ben je actief bezig. Je gebruikt (deels) je eigen woorden en je krijgt een beter begrip van hetgeen je leert. Wat je schrijft, vergeet je niet snel meer.

3   Je VERTELT in je eigen woorden. Vertel bijvoorbeeld aan je ouders of aan je klasgenoot wat je geleerd hebt. Dit is het hoogste niveau. Je vertelt en legt uit wat je geleerd hebt en je doet dat op een dusdanige wijze dat het logisch is en dat de persoon aan wie jij uitleg geeft jou ook goed begrijpt.

Je zou dit met een klasgenoot kunnen doen wanneer je een proefwerk hebt waarvan je denkt dat je er moeite mee zou kunnen hebben. Probeer samen te werken met iemand die in een bepaald vak beter is dan dat jij bent. Heb je moeite met Engels? Zoek iemand die juist goed is in Engels. Gaat wiskunde jou wel makkelijk af? Bied een klasgenoot die moeite heeft met wiskunde dan aan om hem / haar te helpen.

 

Praat met je klasgenoten over je nieuwe aanpak en over de dingen die je in dit boek leert. Laat je niet afschrikken als je negatieve opmerkingen krijgt. Werk samen met vrienden die er open voor staan en die bereid zijn om te helpen met het behalen van jullie doelstellingen. Je bent het gemiddelde van de 5 mensen met wie je het meeste omgaat. Zorg er daarom voor dat je samenwerkt met vrienden die jou inspireren en die zich ook doelen willen stellen om betere resultaten te behalen.

 

 

Comment Section

0 reacties op “Leren en begrijpen : drie niveaus

Plaats een reactie


*