Page content

Hoe help ik mijn kind met huiswerk in 10 stappen

hulp-bij-huiswerk

Veel ouders vinden het moeilijk om hun kinderen op de juiste manier te helpen bij hun huiswerk. Het is meer dan alleen rijtjes woorden overhoren of een wiskunde som uitleggen. De balans vinden tussen hulp en structuur bieden enerzijds en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid kweken anderzijds. Met de volgende 10 stappen zorgt u ervoor dat u uw kind optimaal begeleidt en motiveert.

1     Allereerst moet u er zelf van doordrongen zijn dat huiswerk maken belangrijk is. Niet omdat het “moet” van de school, de inspectie of de leraar maar omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van uw kind. Als ú daar niet van overtuigd bent, is het moeilijk om uw kind er wel van te overtuigen. Voor de hand liggende redenen voor het maken van huiswerk: op school is er niet genoeg tijd om alle lesstof te leren en te maken en alleen door herhaling kan je de stof goed in je opnemen. Maar het gaat niet alleen om de kennis uit het boek. Huiswerk maken leert scholieren om te gaan met tijd, concentratie, verantwoordelijkheid en zelfdiscipline – het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling in brede zin.

2     Berust in het feit dat de meeste kinderen huiswerk lang niet altijd leuk vinden. Het is logisch dat je niet alle vakken op school even leuk vindt. Ga daar niet tegenin en stap af van het “je móét je huiswerk doen-argument”. Heb begrip voor (of deel desnoods) het baal-moment dat huiswerk vervelend kan zijn. U ontwapent hiermee als het ware het belangrijkste argument en de tegenzin van uw kind.

3     Deel de verantwoordelijkheid met uw kind. Uw kind moet geen huiswerk maken louter omdat ú het wilt, maar omdat het de kans groter maakt dat het zijn passie en dromen kan gaan waarmaken. Daarnaast kan  INCIDENTEEL  slecht of geen huiswerk maken positieve gevolgen hebben : de onvoldoende waarmee uw kind dan thuiskomt, kan er voor zorgen dat het de volgende keer wel zijn best doet.

4     Boos worden, schreeuwen en straffen hebben slechts een korte termijn effect. Het zal de houding van uw kind ten aanzien van huiswerk niet veranderen. Zorg zo veel mogelijk voor structuur. Vaste tijden en een vaste prettige plaats met voldoende verlichting. Ga eventueel zelf een boek lezen of een administratief klusje doen zodat jullie tegelijkertijd aan het werk zijn.

5     Communicatie! Toon interesse en vraag naar de onderwerpen die op school besproken worden. Probeer uit te vinden met welke onderdelen uw kind moeite heeft en stel voor om de moeilijke dingen als eerste te doen. Wanneer je begint met leren, is de focus het hoogst en als de ergste hobbels genomen zijn dan volgt de rest vanzelf.

6     Leg de nadruk op het goede werk en de goede resultaten van uw kind. Dat zal het zelfvertrouwen bevorderen. Uitingen van lof, trots en waardering werken beter dan het in het vooruitzicht stellen van een paar mooie sportschoenen of de nieuwste video game.

7     Geef gaandeweg met ruimte en verantwoordelijkheden aan uw kind. Wees betrokken maar niet bemoeizuchtig. Uw kind continu op de huid zitten en alles tot in detail willen weten, leidt al snel tot irritatie.

8     Probeer uit te vinden wat uw kind motiveert en breng het in verband met huiswerk maken. Om een paar voorbeelden te noemen : voor het maken van een wereldreis is het handig als je je talen kent. Wil je een beroemde acteur / actrice worden dan is het noodzaak teksten goed uit je hoofd te leren.

9     Varieer uw taalgebruik. In plaats van het afgezaagde “ga je je huiswerk doen?” kunt u ook vragen “ga je je brein trainen?” of “ga je de volgende stap naar je ………… zetten?” (wereldreis, droomauto, filmacademie – wat van toepassing is).

10     Jongere kinderen (basisschool) kunnen zich nog niet zo lang concentreren op het leren van teksten of het maken van opdrachten. Help op een speelse manier. Lees uw kind  de tekst voor en laat het daarna zelf lezen. Ga elkaar overhoren, zodat uw kind niet alleen de antwoorden hoeft te geven, maar ook eens zelf de vragen kan stellen.

 

Comment Section

0 reacties op “Hoe help ik mijn kind met huiswerk in 10 stappen

Plaats een reactie


*